گردشگری

 • قرار گرفتن مجسمه های اولین موزه زیر درریایی اروپا در زیر آب
 • تصویب طرح راه اندازی اولین موزه علمی چوگان در اصفهان
 • جان دوباره خرده فرهنگ ها توسط احیای بناهای تاریخی
 • تابلو شب پر ستاره | شاهکار ونگوگ
 • ورود 100 دستگاه تاکسی هیبریدی به چرخه حمل و نقل تهران
 • گردشگران خارجی، فرهنگ مردم را عوض نمی کنند
 • کمال و تعالی در گونه های مختلف گردشگری تجلی یافته است
 • کافه گردی به صرف تاریخ و ادب
 • افتتاح دفتر نمایندگی انجمن علمی گردشگری کشور در تبریز
 • تاکسی های اینترنتی مشمول مالیات هستند
 • لذت هنر معاصر در اعماق آب
 • میزبانی شهر همدان در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری
 • بودجه گردشگری در ترازوی مرکز پژوهش ها
 • محو شدن
 • کشف گور هخامنشی در شمال عراق
X